Senator Jan Maria Jackowski pyta Ministra: Czy są plany łączenia bibliotek szkolnych z publicznymi…

Lut 22, 2013 0
Do Biura Senatorskiego Jana Marii Jackowskiego zwrócili się przedstawiciele środowiska nauczycielskiego zaniepokojeni przedstawionymi przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji założeniami do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. W dniu 21 lutego odbyło się 27 plenarne posiedzenie Senatu RP, na którym Senator RP Jan Maria Jackowski złożył oświadczenie (interpelacje) w tej sprawie.

Czytaj więcej