Mini Tężnie Solankowe w Mławie - pomysł Kamila Przybyszewskiego -