Harmonogram odbioru odpadów komunalnych…

Lip 2, 2013 0
Poniżej załączamy aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny z terenu miasta Mława. Wykonawca usługi dostarczy mieszkańcom, którzy zadeklarowali selektywna zbiórkę odpadów, worki na plastik (żółte), szkło (białe), papier (niebieskie) oraz odpady ulegające biodegradacji (czarne).

Czytaj więcej