Z wieży mławskiego ratusza w samo południe rozlega się hejnał. Melodia została skomponowana przez Mariusza Szabana, nawiązuje do muzyki współczesnej, wygrywana jest na trąbce, a odtwarzana jest elektronicznie z płyty kompaktowej. Odgrywanie melodii zsynchronizowane jest z zegarem i kalendarzem.

Codziennie punktualnie hejnał oznajmia południe. Obwieszcza on również rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej i bitwy pod Mławą (1 września o godz. 19.oo) oraz początek nowego roku. Dzwony sąsiadującego z ratuszem kościoła Świętej Trójcy biją na Anioł Pański z minutowym opóźnieniem.

W czasie uroczystości państwowych i gminnych hejnał może być wykonywany przez trębacza.

Posłuchaj hejnału Miasta Mława