Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym

06-545 Lipowiec Kościelny

Tel. +48 (23) 655 50 29,

Fax. +48 (23) 655 50 28

e-mail: mailto:uglipowieck@bazagmin.pl,

www.lipowiec-koscielny.bazagmin.pl

 

Urząd Gminy w Radzanowie

06-540 Radzanów

Tel. +48 (23) 679 80 35,

Fax. +48 (23) 679 80 35 wew. 31

e-mail: mailto:awojcik@radzanow.com,

www.radzanow.com

 

Urząd Gminy w Strzegowie

06-445 Strzegowo, pl. Wolności 32

Tel. +48 (23) 679 40 60,

Fax. +48 (23) 679 40 47

e-mail: ugstrzegow@polbox.com

 

 

 

Urząd Gminy w Stupsku

06-561 Stupsk, ul. Sienkiewicza 10

Tel. +48 (23) 653 12 54,

Fax. +48 (23) 653 10 16

e-mail: mailto:ugstupsk@poczta.onet.pl

www: http://ugstupsk.bip.org.pl

 

Urząd Gminy w Szreńsku

06-550 Szreńsk, pl. Kanoniczny 10

Tel. +48 (23) 653 40 38,

Fax. +48 (23) 653 41 20

e-mail: ug_szrensk@box.ids.pl

http://www.bazagmin.pl/gmina.php?zaladuj=1F07D4

 

 

Urząd Gminy w Szydłowie

06-516 Szydłowo

Tel. +48 (23) 655 40 19,

Fax. +48 (23) 655 40 86

e-mail: ugszydlowo@bazagmin.pl

http://www.bazagmin.pl/gmina.php?zaladuj=1F07DD

 

 

Urząd Gminy w Wieczfni Kościelnej

06-513 Wieczfnia Kościelna

Tel. +48 (23) 654 00 04,

Fax. +48 (23) 654 00 50

e-mail:wieczfnia_koscielna@gminy.pl

www: http://www.bip.wieczfnia.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=1&x=1

 

Urząd Gminy w Dzierzgowie

 

ul. Kościuszki 1 06-520 Dzierzgowo

Tel 0-23 653-30-12

Fax: 0-23 653-32-26

E mail: gmina@dzierzgowo.pl

www.dzierzgowo.pl

 

Urząd Gminy w Wiśniewie

 

ul. Siedlecka 13,

08-112 Wiśniewo

sekretariat: 25 641-73-13, 25 641-73-23

fax: 25 740-55-62

e-mail: ug@wisniew.pl

 

NUMERY WEWNĘTRZNE:

101 – Sekretariat

104 – Gospodarka Komunalna

105 – Zamówienia Publiczne i Obrona Cywilna

106 – GOPS (świadczenia rodzinne)

107 – Urząd Stanu Cywilnego

108 – Podatki

110 – GOPS (kierownik)

111 – Referat Rozwoju i Inwestycji

113 – Oświata

114 – Ewidencja Działalności Gospodarczej