Tomasz Chodubski krytykuje Burmistrza Kowalewskiego za wspieranie USKOM-u! Śmieciowy pseudoawans Mławy?

Lis 27, 2013 0

Parę dni temu dowiedzieliśmy się, że Mława ma szansę „awansowania” do miast metropolitarnych. Jednak nie stanie się to poprzez szybki wzrost liczby mieszkańców, dynamiczny przyrost nowych przedsiębiorstw, czy umieszczenie siedzib ważnych instytucji publicznych. „Kochający Mławę” burmistrz Sławomir Kowalewski dokonuje tego poprzez wsparcie inicjatywy prywatnej firmy USKOM, która chce pobudować na terenie miasta spalarnię śmieci, formalnie nazywaną elektrociepłownią.

Czytaj więcej

Zobacz film i wypowiedzi mieszkańców. Mieszkańcy Mławy protestują przeciwko spalarni śmieci w Mławie!

Lis 26, 2013 2

Na całym świecie trwa antyspalarniowa kampania. Naukowe dane mówiące o szkodliwości produktów niepełnego spalania są na tyle przerażające, że potrafią poruszyć ludzi skądinąd obojętnych na problemy środowiska. Dioksyny i furany są najbardziej toksycznymi produktami pewnych technologii przemysłowych wliczając w to palenie opon, spalanie węgla i oleju, oraz palenie śmieci. Szczególnie groźne jest palenie polichlorku winylu czyli PCV.

Czytaj więcej

A co na to wyborcy i organy władzy państwowej?

Lis 20, 2013 0

A co na to wyborcy i organy władzy państwowej?  Uważam, że każdy komitet wyborczy, uczciwego kandydata na burmistrza, starostę, posła w pierwszym punkcie programu powinien postawić sobie za punkt honoru rozliczenie ludzi biorących udział w tym procederze niezależnie od tego czy brali udział w tym barbarzyństwie i piastują stanowiska urzędowe, samorządowe lub społeczne. 

Czytaj więcej

List do Redaktora – Była Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Mławie Pani Małgorzata Retkowska zadaje władzy pytania!

Lis 15, 2013 6

Szanowny Panie Redaktorze, chociaż postępowanie władzy samorządowej w tym mieście skazało mnie na tzw. banicję, to jako osoba niezwykle mocno związana z tym miastem, przez własne 25-letnie dokonania na jego rzecz, jak i moich przodków: właścicieli Starostwa i Lelewelówki w początkach XX w., ośmiu Obrońców Ojczyzny, biorących udział zarówno w wojnie bolszewickiej, jak również II wojnie światowej, uważam, że mam pełne prawo do zabrania głosu w kwestii mojego miasta i przestrzegania w nim PRAWA.

Czytaj więcej