Burmistrz Miasta Mława zaproponował radnym nową metodę obliczania kosztów gospodarowania odpadami. Jej wyznacznikiem byłaby ilość zużywanej miesięcznie wody, a każdy mieszkaniec miałby realny wpływ na opłaty za śmieci.

Miasto przygotowuje się do wprowadzenia nowej metody naliczania opłat za odbiór odpadów. Dotychczasowa – od osoby – okazała się nieskuteczna. Wielu właścicieli posesji nie zgłasza bowiem wszystkich osób zamieszkujących ich domy (chodzi zarówno o lokatorów czasowo przebywających w Mławie, jak również o członków rodzin), przerzucając w ten sposób koszty na innych mieszkańców miasta.

Dlaczego zaproponowano metodę od zużywanej miesięcznie wody?

Metoda ta ma wiele atutów:

  1. Mieszkańcy mają realny wpływ na ponoszone koszty związane z odpadami. Oszczędzając wodę, zyskują ekonomicznie zarówno na opłatach za wodę, jak i na tych za odpady. Zużywając mniej wody, mniej płacą za odbiór odpadów.
  2. Nowa metoda pozwoli lepiej odzwierciedlić faktyczną liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, a co za tym idzie – rzeczywistą ilość wytwarzanych odpadów.
  3. Zastosowanie tej metody wpłynie korzystnie na środowisko, bo zachęci odbiorców do ograniczenia zużycia wody. Biorąc pod uwagę susze i deficyt wody pitnej w Polsce, rozwiązanie należy uznać za korzystne.

Jak będą obliczane koszty odbioru odpadów?

Opłata za odpady segregowane będzie stanowiła iloczyn liczby metrów sześc. zużywanej w danej nieruchomości w ciągu miesiąca wody (średniomiesięczne zużycie z roku poprzedniego) oraz kwoty X zł ustalonej po przetargu (rozstrzygnięcie 25 maja br.).

Przykład: miesięcznie moja rodzina zużywa 9 m sześc. wody. Płacimy 9 * X zł = 9X zł

Czy wszyscy muszą segregować odpady?

Tak. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o gospodarce odpadami osoby, u których stwierdzony będzie brak segregacji, będą miały naliczoną opłatę w wysokości 300 proc. opłaty podstawowej.

Przykład: miesięcznie moja rodzina zużywa 9 m sześc. wody. Nie segregujemy odpadów. Płacimy 3*(9 * X zł) = 27X zł

Jak urząd wyliczy kwotę za 1 metr sześcienny wody?

Opłata będzie wynikiem dzielenia kosztów związanych z odbiorem 11 500 ton odpadów produkowanych przez mieszkańców Mławy (bilans 2019 r.) przez liczbę metrów sześciennych wody z wodociągu, zużytej w 2019 roku przez gospodarstwa domowe, pomniejszoną o odczyty z zaplombowanych przez WOD-KAN podliczników (1 080 000 m sześc.). Cenę odbioru odpadów poznamy po rozstrzygnięciu przetargu, co ma nastąpić 25 maja 2020 r.

Skąd miasto będzie wiedziało, ile metrów sześciennych wody zużywamy?

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych oraz administratorzy wspólnot będą składać do urzędu miasta deklaracje zużycia wody, na podstawie których będą naliczane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami będzie średniomiesięczne zużycie wody na cele bytowe na terenie nieruchomości za rok poprzedni. Od całego zużycia wody w gospodarstwie domowym jednorodzinnym będzie można odjąć wskazanie podlicznika (woda z podlicznika może być przeznaczona na pielęgnację zieleni lub dla zwierząt).

Jakie koszty poniosą osoby, które nie są podłączone do wodociągu, bo mają własną studnię?

W takich przypadkach będzie przyjmowana przeciętna miesięczna norma zużycia wody wynosząca 3,5 m sześc. na osobę zamieszkującą nieruchomość. Wartość została ustalona na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2018 dla Mławy.

Przykład: Moja rodzina składa się z 4 osób. Nie mamy opomiarowanego zużycia wody.
Płacimy: 4*3,5*X zł = 14X zł

Czy wszyscy będą musieli składać deklaracje i gdzie?

Po akceptacji przez Radę Miasta Mława nowej metody obliczania opłat za gospodarowanie odpadami, wszyscy właściciele i zarządcy nieruchomości zamieszkałych będą musieli złożyć nowe deklaracje. Druk deklaracji będzie można pobrać z poradnika interesanta na stronie miasta, forma papierowa będzie dostępna w kancelarii Urzędu Miasta Mława (Mława, ul. Stary Rynek 19). Formularze będą także dostarczane do gospodarstw domowych przez pracowników Urzędu Miasta Mława. Wypełnione deklaracje będzie trzeba dostarczyć do ratusza.

Jak założyć podlicznik?

W celu założenia podlicznika należy skontaktować się z zakładem WOD-KAN. Spółka zakłada podliczniki na nieruchomościach podłączonych do sieci wodociągowej, pobierając opłatę za każdy podlicznik.

Źródło:UMM

Po wczorajszym głosowaniu radnych 26 maja 2020 r. i według tego co ogłosił Ratusz cena za śmieci będzie wynosiła 10 zł za 1 m3. Odliczyć od tego będzie można podlicznik na podlewanie ogródka itp. Mówiąc prościej ile metrów zużyjesz na ścieki tyle będzie mnożone przez 10 zł. 

Skąd taka kwota? (Szacunkowo)

W Mławie zużywa się wody, średnio na dobę 5 212,6 m3 x 365 dni = 1 902 599 m3

Od sumy metrów sześciennych będzie odliczona ilość z podliczników 1 080 000

Czyli 1 902 599 – 1 080 000 (pomniejszoną o odczyty z zaplombowanych przez WOD-KAN podliczników) =822 599 x 10 zł= 8 225 990

W roku 2019 firma Novago zażądała 7 957 440 w tym roku (2020) jest to już 9,719 mln. Wzrost o 22%.

Według naszych szacunkowych wyliczeń zabraknie 1,5 mln

Patrząc na te dwie kwoty już widać, że cena śmieci i opłata za wodę się nie zbilansuje. Przy zużyciu podobnym do 2019 r. cena musiała by wynieść 11,82 zł/m3. Oczywiście jest to szacunkowe wyliczenie zużycia i ilości ścieków za 2019 r. 

Według informacji z Ratusza obliczając ilość zużytej wody na cele bytowe, uwzględniamy wodę zużywaną w nieruchomościach zamieszkałych: w budynkach wielolokalowych (bloki) i w domach jednorodzinnych. Dane wykorzystane w kalkulacji pochodzą ze wskazań mierników za cztery pierwsze miesiące 2020 roku, od stycznia do kwietnia. Ilość wody zużytej przez ten czas na cele bytowe w Mławie to 340 224 metry sześcienne, co średnio rocznie daje nam 1 020 672 metry sześcienne (…)

Ustalając stawkę 10 zł za zużycie 1 metra sześciennego wody, szacujemy, że na obsługę systemu gospodarowania odpadami uzyskamy w ciągu roku kwotę około 10 200 000 zł. (…)

(…) 5212,6 metra sześciennego, dotyczy całkowitego zużycia wody – także przez przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy, urzędy. (…)

Szacunkowo

Dzieląc 340 224 m3 (zużycie) na 121 dni (miesiące od stycznia do kwietnia 2020 r.) wychodzi 2811,768 m3 na dobę

2811,76 m3 x 365 dni = 1 026 295,32 m3 x 10 zł = 10 262 950 zł

Czyli wychodziło by 500-700 tys. więcej niż chce firma Novago.

Obecnie przy 4 osobowej rodzinie opłata za śmieci segregowane (19 zł) obecnie wynosi 76 zł/mc

Od 1 lipca 2020 r. opłata za śmieci segregowane przy zużyciu wody „delikatnie” licząc 10 m3 wyniesie 100 zł/mc

A co w momencie jeśli Mławianie zaczną ostro oszczędzać wodę?

Oczywiście cena znowu wzrośnie!

Kto na nowym obliczaniu opłaty za śmieci wyjdzie dobrze, a kto źle? Okaże się po pierwszych rachunkach!

Wydawca oraz Redaktor portalu MlawaInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karna lub cywilna

Brak komentarzy