X SESJA RADY MIASTA MŁAWA, odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Mławie przy ul. Stary Rynek 13 z następującym porządkiem posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Wręczenie aktu powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 z oddziałami integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie.

3. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

4. Stwierdzenie prawomocności obrad.

5. Wybór Sekretarza Obrad.

6. Uwagi do porządku Obrad.

7. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 czerwca 2019 r.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Mława.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Mława dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Mława na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o. o.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Mławskiemu Przedsiębiorstwu Drogowo – Mostowemu MPDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadania własnego Miasta Mława z zakresu transportu zbiorowego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 231143W na terenie miasta Mława.

15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej.

17. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości (dwa projekty uchwał).

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Miasta Mława.

19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyboru Przewodniczącego i Zarządu Osiedla.

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Mława w prawo własności tych gruntów.

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej rozważenia możliwości podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego o 9,6 % oraz dodatku funkcyjnego za wychowawstwo dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych naszej gminy.

22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Miasta Mława.

23. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesji w dniu 25 czerwca 2019 r.

24. Informacja Burmistrza Miasta Mława z działalności za okres między sesjami.

25. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

26. Zamknięcie obrad sesji Rady Miasta.

Wydawca oraz Redaktor portalu MlawaInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karna lub cywilna

Brak komentarzy