Alina Gulczyńska oraz Kamil Przybyszewski 10 lipca 2019 r. złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Miasta na Uchwałę Rady Miasta Mława z dnia 25.06.2019 r., NR. IX/120/2019, Wraz z Zasadnym Wnioskiem o Uchylenie i Uznanie za Nieważną, bo Narusza Prawo; Wraz z Zastrzeżeniem i Wnioskiem o Zawieszenie w/w Uchwały do Chwili Prawomocnego Orzeczenia Sądu, co do Jej Ważności.

W ciągu niecałych trzech dni zebraliśmy ponad 350 podpisów. Oddźwięk społeczny jest bardzo duży. Jak mówią często mieszkańcy w niecenzuralnych słowach o decyzji samorządowców, że jest to niebywały skandal! W tych wypowiedziach nie ma polszczyzny tylko słyszeliśmy „łacinę podwórkową”. Ludzie bardzo chętnie się podpisywali. Jak można było do tego dopuścić?! -pytają skarżący.

Z tego co ustaliła nasza redakcja okazuje się, że jest taka prawna możliwość zablokowania tych cen, aż do prawomocnego wyroku sądu. Mieszkańcy Mławy niech zadają pytania na ulicach radnym i burmistrzowi dlaczego dopuścili do tej sytuacji? Pytajcie… kto sprzedał nasze wysypisko (USKOM)? Kto jeździł do Chin na wycieczki w sprawie wysypiska? Dlaczego w sąsiednich miastach płacą o połowę mniej? Może czas przed terminem na zmianę rady i burmistrza?

W Płońsku mieszkańcy płacą 13 zł za segregowane i 18 zł za niesegregowane, w Ciechanowie 13 i 25 zł, w Sierpcu 11 i 17 zł, w Przasnyszu 12 i 23 zł, w Żurominie 12 i 24 zł. 

Szanowni Państwo jakich wyborów dokonaliście w wyborach samorządowych takie ponosicie tego skutki. Koalicja w Radzie Miasta KW Sławomira Kowalewskiego, Prawa i Sprawiedliwości oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie zdaje egzaminu. Podwyżki, Podwyżki i jeszcze raz podwyżki! Gratulujemy! Oby tak dalej!

Fragmenty skargi poniżej…

Zarzucają naruszenie:

Art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U.  z dnia 2012 roku, poz. 391, poz. 951 z 2013 roku, poz. 228) i art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr. 171 poz. 1016 Nr. 224 poz. 1337) uchwała o podwyżkach w samorządach. Zapis jest jasny, Rada Miasta Mławy powinna uwzględnić i zapewnić prawidłowe obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

OBRAZY PRZEPISÓW PROCESOWYCH: – art. 6, 7,8,9,10 par.1, 11,75,77,78,80 k.p.c.

Sprzeniewierzono zasadę praworządności i zasadę prawdy materialnej naruszając zaufanie mieszkańców.

Naruszono nawet zasadę udzielania informacji, poprzez odmowę wydania zapadłej uchwały, mieszkańcy mieli problem aby ją uzyskać, nie mówiąc już o tym, aby zostali wysłuchani w tej sprawie, jeżeli uchwałę otrzymali, drogą nieoficjalną od pracownika urzędu.

Brak wyjaśnień, co do zasadności wydania uchwały obarczonej takimi nieprawidłowościami.

Brak dowodów na podstawie których ta uchwała została podjęta, nie wiadomym jest!?

Z czego wynika, a jest sprzeczna z prawem , bo podwyżek tak wysokich nie przewiduje żadna ustawa.

Czyli naruszono zasadę prawidłowego zarządzania i gospodarowania mieniem mieszkańców miasta Mława.

Rada Miasta Mławy naruszyła art. 38 k.p.a., działała przy podjęciu uchwały, na szkodę mieszkańców Miasta Mławy, rażąco naruszając nasz interes prawny i dobro prawem chronione.

Doszło do nadużycia prawa ( art. 5 k.c.) podwyżka jest sprzeczna ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem i zasadami współżycia społecznego, godzi w interes mieszkańców.

ZOSTAŁA PODJĘTA BEZ:

  1. konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Mława.
  2. Konsultacji i opinii radców prawnych zatrudnionych przy UM Mława,  brak opinii przy uchwale, co podważa jej wiarygodność.
  3. Brak kalkulacji przy uchwale, nie wiadomym jest !?

Z czego wynikają te wyliczenia:

  1. brak informacji, co tak rażąco uległo podwyżkom i miało wpływ na wyrządzenie szkody finansowej mieszkańcom!
  2. brak odpowiedzi i informacji do wezwania do usunięcia naruszenia prawa z dnia 1 lipca 2019 roku.

Całkowite i lekceważenie i ignorowanie mieszkańców miasta w tak istotnej sprawie dotyczącej tak wysokiej podwyżki. (…)

Dowody:

Na wezwanie mieszkańców Rada Miasta Mławy nie zajęła stanowiska w przedmiocie rażącej podwyżki, zabrakło jej argumentów.

Mieszkańcy miasta Mławy, zdają sobie sprawę z tego, że doszło do podwyżek  w wyżej wymienionym przedmiocie z powodu podwyżki opłat z  Urzędu Marszałkowskiego, ale nie tak wysokich.

Dla porównania w innych miastach podwyżki te kształtują się od 20 procent do maksymalnie 50 procent. Nie wiadomym jest, co miało wpływ na tak duże podwyżki w małym, prowincjonalnym mieście,  jakim jest Mława.

Taki stan faktyczny! Przy wykazaniu uchybień i naruszeń uprawnia mieszkańców do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zgodnie z uchwała NSA sygn. akt II OPS 2/07.

Zasadnym jest także wniosek z zastrzeżeniem o zawieszenie tej wadliwej uchwały z dnia 25 czerwca 2019 roku wyżej wymienionej sprawie do chwili rozpoznania  prawomocnego sprawy.

Jest to wskazane i koniecznie z powodu szkody jaką mogłaby wyrządzić mieszkańcom Miasta Mława.  Przypominamy, że do chwili obecnej od dnia 16 lutego 2019 roku Rada Miasta i Burmistrz Miasta Mławy nie określili się, i nie zajęli stanowiska do wyrządzonej szkody za uchwałę zapadłą w dniu 31 maja 2016 roku Nr. XVIII/218/2016, która jest niezgodna z prawem. (Chodzi o sprawę ścieków)

Nie przywrócono poprzednich taryf obowiązujących i nie zwrócono mieszkańcom środków nienależnie pobranych.

Mieszkańcy zmuszeni są dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym, co naraża to ich na niepotrzebne i dodatkowe koszty i wynikłe problemy, stratę czasu i nieprzyjemności.

Zatem zawieszenie uchwały Nr. IX/120/2019, z dnia 25 czerwca 2019 roku jest konieczne, o co wnosimy, aby nie było powodów do wnoszenia spraw do innych sądów.

Wydawca oraz Redaktor portalu MlawaInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karna lub cywilna

Brak komentarzy