Kilka dni temu wysłaliśmy pytania do Urzędu Miasta Mława w sprawie przyłączenia do sieci kanalizacyjnych kolejnych gospodarstw domowych. Sporo mieszkańców Mławy narzeka na wysyłane do nich pisma o wszczęciu postępowania administracyjnego w stosunku do nich. Zapytaliśmy o dwie przykładowe ulice. 

Czy wszystkie posesje nie przyłączone do sieci kanalizacyjnej dostały z UM wezwanie tj. wszczęcie postępowania administracyjnego w stosunku do nich? Czy jednak to ma charakter wybiórczy? Ile z nich nie jest jeszcze podłączonych do sieci kanalizacyjnej i dlaczego? (Proszę o dane jeśli chodzi o ul. Dzierzgowską i Polną?)

Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w określonym obszarze zachęcamy mieszkańców do podłączenia nieruchomości do sieci. W 2017 i 2018 roku wzmożono te działania i pracownicy Wydziału Środowiska przy udziale Straży Miejskiej i pracowników Zakładu Wod-Kan Sp. z o.o w Mławie, kontrolują nieskanalizowane posesje, które mają techniczną możliwość podłączenia się do kanalizacji sanitarnej (przykanalik wyprowadzony do granicy posesji).

Kontrolujący informują właścicieli posesji o obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci, wskazując na przepisy prawne. Informują również o trybie postępowania i możliwych rozwiązaniach technicznych w celu zrealizowania obowiązku przyłączenia do sieci oraz zostawiali ulotki informacyjne. Łącznie w tym okresie do sieci zostało włączonych 245 nieruchomości, zaś zgłoszonych przez mieszkańców przyłączy w realizacji jest kolejnych 50 szt.

W przypadku gdy mieszkańcy zadeklarowali podłączenie w określonym terminie, czekamy do zadeklarowanego terminu. Jeżeli jednak mieszkańcy nie wywiązują się z obowiązku podłączenia do sieci Wydział Środowiska wszczyna z urzędu postępowania administracyjne. Od 2017 r. lipca 2018 r. wszczęto 69 takich postępowań administracyjnych.

W przygotowaniu są dokumenty do wszczęcia kolejnych postępowań. Sprawy mają różny stopień trudności (nieuporządkowanie dokumentów własnościowych, brak postępowań spadkowych, nieobecność właścicieli, budynki, niezamieszkałe, trudności finansowe oraz względy osobiste mieszkańców).

W pierwszej kolejności sprawdzamy posesje przy tych ulicach, na których budujemy kanalizację z wykorzystaniem środków z dofinansowania, gdzie wymagane jest osiągnięcie określonego efektu ekologicznego (ilości podłączonych posesji/osób). Czynności te mają charakter kompleksowy, nie wybiórczy.

W przypadku wydawanych decyzji administracyjnych i dalszej bierności ze strony właściciela co do wykonania podłączenia do sieci, może zostać nałożona grzywna oraz wszczęte postępowanie egzekucyjne w administracji, skutkujące wykonaniem zastępczym za zobowiązanego. Kosztami wykonania zastępczego zostanie obciążony właściciel nieruchomości. Przy ul. Dzierzgowskiej: wszczęto 9 postępowań administracyjnych. Z tego 3 przyłącza zostały wykonane, 3 nieruchomości nie są podłączone i 3 właścicieli zgłosiło realizację podłączeń w Zakładzie Wod-Kan Sp. z o.o. Do podłączenia zostało 27 nieruchomości. Ul. Polna: wszczęto 2 postępowania administracyjne: 1 przyłącze wykonane i 1 właściciel zgłosił realizację podłączeń w Zakładzie Wod-Kan Sp. z o.o., Do podłączenia zostały 4 nieruchomości.

Na 69 szt. wszczętych postępowań administracyjnych niepodłączonych pozostało jeszcze 29 nieruchomości, z tym, że 16 właścicieli zgłosiło już w Zakładzie Wod-Kan Sp. z o.o. przystąpienie do realizacji podłączeń.

Czy jest możliwość budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na ul. Dzierzgowskiej i Polnej?

Nie, gdyż w myśl obowiązujących obecnie przepisów, w obszarze aglomeracji nie można budować przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wydawca oraz Redaktor portalu MlawaInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karna lub cywilna

Brak komentarzy