30 marca 2018 r. mieszkańcy Mławy Kamil Przybyszewski oraz Wiesław Moszczyński złożyli pismo do burmistrza Mławy informujące o możliwości dyscyplinarnego rozwiązania umowy z Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Mławie Panią Katarzyną Kaszubą. 

Pani Katarzyna Kaszuba 7 marca 2018 r. została skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za jazdę pod wpływem alkoholu. 15 marca 2018 r. sama złożyła wypowiedzenie z pracy z trzymiesięcznym wypowiedzeniem. (Termin mija 30 czerwca 2018 r.) Burmistrz stwierdził w jednym z wywiadów że zachowała się honorowo…

Okazuje się, że jest prawna możliwość (o której wiedzą w Ratuszu) dyscyplinarnego rozwiązania takiej umowy przez burmistrza w ciągu miesiąca od złożenia owego wypowiedzenia. Termin ten biegnie już od 15 marca 2018 r. Należy sobie zadać pytanie dlaczego tego nie robi? Czy burmistrz w ten sposób ochrania swoich ludzi? Czy to nie jest wstyd, ze bierze udział w kampaniach przeciw pijanym kierowcom, fotografuje się z policjantami a sam nie wyciąga konsekwencji od Pani dyrektor? Czy to nie policzek dla policjantów którzy tego zatrzymania dokonali? Czy nie jest już samym skandalem, że i tak utrzymywał ją na stanowisku przez dwa lata od zatrzymania i badania alkomatem, który wykazał 0,6 promila? Jeśli pozwoli na wypłacanie pensji przez te miesiące osobie skazanej wyrokiem za przestępstwo przestanie być osobą wiarygodną i nie będzie miał więcej prawa wypowiadać się na podobne tematy. Pan burmistrz lubi krytykować i oceniać innych. Jak oceni teraz swoje zaniechanie w stosunku do Pani dyrektor oraz jak ocenią to mieszkańcy Mławy? Wszak niedługo wybory samorządowe!

Całość pisma skierowanego do burmistrza przez Kamila Przybyszewskiego oraz Wiesława Moszczyńskiego

Szanowny Panie Burmistrzu informujemy Pana, iż istnieje możliwość zwolnienia w trybie dyscyplinarnym (ze względu na wyrok sądowy z 7 marca 2018 r., który uznał Panią K. Kaszubę winną jazdy pod wpływem alkoholu) Pani Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Mławie Katarzyny Kaszuby w ciągu miesiąca od dnia złożenia przez Panią dyrektor 3-miesięcznego wypowiedzenia. Niedopuszczalnym jest żeby osoba która jest skazana prawomocnym wyrokiem nadal pełniła funkcje dyrektora jednostki. Nie rozumiemy dlaczego zgodził się Pan na trzymiesięczne wypowiedzenie umowy złożonej przez Panią K. Kaszubę. Za jazdę po pijanemu Pani Kaszuba otrzymała od Pana jeszcze miękkie lądowanie i nagrodę w postaci trzymiesięcznego wynagrodzenia? Czy jako Burmistrz aprobuje Pan jazdę po alkoholu wśród swoich podwładnych? Czy okrągłe słowa które Pan wygłasza na temat pijanych kierowców tyczą się tylko zwykłych mieszkańców Mławy? Mławska policja od kilku lat, wspólnie z Burmistrzem Miasta Mława, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mławie oraz Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi kampanię społeczną „Przeciw pijanym kierowcom”. Jak to się ma do Pana decyzji i wyciągania konsekwencji od swoich podwładnych? Czy trzymiesięczne wypowiedzenie umowy można nazwać honorowym jak to się próbuje rozpowszechniać w lokalnych mediach? Fala krytyki jaka spada na Pana za akceptowanie takich nagannych zachowań jest olbrzymia. Panie Burmistrzu bardzo brzydko… nieładnie! Wzywamy Pana do naprawienia swojego błędu!

Dopuszczalność zwolnienia dyscyplinarnego

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika stanowi nadzwyczajny sposób rozwiązania stosunku pracy i powinno być stosowane przez pracodawcę ostrożnie. Musi być ono uzasadnione szczególnymi okolicznościami, które w zakresie winy pracownika polegają na jego złej woli lub rażącym niedbalstwie (wyrok SN z 21 września 2005 r., II PK 305/04).

Podstawa prawna i katalog przyczyn, których wystąpienie uprawnia pracodawcę do zastosowania rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, zawarte są w art. 52 k.p.

Pracodawca może podjąć decyzję o zwolnieniu dyscyplinarnym w razie:

-ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,

-popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

-zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

W praktyce do najpowszechniejszych przyczyn zwolnień dyscyplinarnych należą ciężkie naruszenia obowiązków pracowniczych, które wynikają z przepisów Kodeksu pracy, zwłaszcza z art. 100 § 1 i 2, umowy o pracę, jak również z aktów wewnątrzzakładowych.

Termin na rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym mija po upływie 1. miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej zwolnienie. Przekroczenie tego terminu spowoduje, że wprawdzie rozwiązanie umowy będzie skuteczne, ale wadliwe. Jeśli pracodawca nie dotrzyma miesięcznego terminu na wręczenie „dyscyplinarki”, a pracownik pozwie go do sądu pracy – zwolniony zostanie przywrócony do pracy lub zostanie zasądzone na jego rzecz odszkodowanie.

Wydawca oraz Redaktor portalu MlawaInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karna lub cywilna

Jeden komentarz

  • Odpowiedz
    lola
    3 kwietnia 2018

    Brawo Panowie! Gratulacje za odwagę i wiedzę prawniczą. To skandal co wyprawia pan Kowalewski z kulturą w mieście od 2010 roku!