W dniu 27 marca 2018 r. o godzinie 13:00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Mławie przy ul. Stary Rynek 13 odbędzie się posiedzenie sesji Rady Miasta Mława

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór Sekretarza Obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miasta Mława z dnia 27 lutego 2018r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Mławie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława na rok 2018.

9. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w środkowej części Miasta Mława między ulicami Mikołaja Kopernika, PCK, Anny Dobrskiej, Ciechanowską, Górną i linią kolei wąskotorowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w środkowej części Miasta Mława między ul. Mikołaja Kopernika, Lasem Mławskim, granicą miasta, drogą krajową Nr 7, ul. Łąkową, ul. Padlewskiego, ul. Wójtostwo.

12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w środkowej części Miasta Mława między linią kolejową, Os. Książąt Mazowieckich i ul. Henryka Sienkiewicza.

13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.

14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży i nabycia nieruchomości.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Mława na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta.

17. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017.

18. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesji w dniu 27 lutego 2018 r.

19. Informacja Burmistrza Miasta Mława z działalności za okres między sesjami.

20. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

21. Zamknięcie obrad sesji Rady Miasta Mława.

Wydawca oraz Redaktor portalu MlawaInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karna lub cywilna

Brak komentarzy