Zapraszamy do wywiadu ze zwycięzcami III edycji Mławskiego Budżetu Obywatelskiego Panem Kamilem Przybyszewskim oraz Wiesławem Moszczyńskim.

Jak oceniacie tegoroczną kampanię wyborczą dotyczącą Mławskiego Budżetu Obywatelskiego?

To był wytężony czas pracy nad stworzeniem projektu budowy tężni solankowych w Mławie. Jednakże podczas całej procedury zbierania podpisów spotkaliśmy się z pozytywnym odbiorem tego projektu. Dziękujemy wszystkim tym osobom, które z sercem wzięły udział w tej kampanii oraz same włączyły się w zbieranie podpisów. Są to: Pani Monika Jabłonowska (projekt ulotki), Urszula Sasiak, Marianna Zakrzewska, Helena Grącka, Grażyna Sobieska, Aniela Zalewska, Aleksandra Sarbiewska, Dominika Sarbiewska, Arletta Brzezińska oraz dziękujemy Panu Mariuszowi Zalewskiemu, Rafałowi Sarbiewskiemu, Henrykowi Kacprzakowi.

Dziękujemy również Proboszczom mławskich parafii za wsparcie, a w szczególności Księdzu Proboszczowi Janowi Cegłowskiemu, który od wielu lat wspiera dobre inicjatywy na Wólce.

Dziękujemy również redakcji portali: mlawainfo.pl (za patronat medialny) oraz codziennikowi mławskiemu za wsparcie medialne. 

Jakie Panowie chcecie podjąć kolejne kroki? Jakie macie plany na przyszłość?

Na pewno chcemy aby Mława stała się centrum haloterapii na Północnym Mazowszu. Złożyliśmy również wnioski do Rady Miasta Mława o nadanie nazwy rondu (przy ulicy Dzierzgowskiej i Polnej) im. ks. Sławomira Malinowskiego oraz wiaduktu przy ulicy Szreńskiej im. Jana Brody. Mimo, iż Rada Miasta Mława ociąga się z odpowiedzią mamy nadzieję, że takie postacie zostaną uhonorowane i upamiętnione!

Jak oceniacie wyniki konkurencji?

Bardzo pozytywnie oceniamy pomysł budowy kortu tenisowego. Natomiast byliśmy i jesteśmy przeciwnikami budowy ubikacji kontenerowej w Parku Miejskim. To nie jest miejsce na stawianie takich konstrukcji. Po za tym nie uważamy tego pomysłu za obywatelski z prostego powodu. Budowa ubikacji kontenerowej miała być zrealizowana w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego. Co stało się z pieniędzmi na ten cel? Warto by było to wyjaśnić! Obecnie trwa przebudowa tzw. Popówki w Parku Miejskim i tam należało zaplanować 2-3 toalety więcej! Po co wydawać 160 tysięcy złotych na budowę zbędnego kontenera?

W którym miejscu miałyby stanąć tężnie solankowe w Mławie?

Naszą koncepcją na początku było postawienie tężni w Parku Miejskim oraz na Wólce przy Komorze. Podczas rozmowy ze mną (Kamil Przybyszewski) Pani wiceburmistrz zaproponowała inne miejsce jeśli chodzi o centrum miasta tj. Plac 1 maja. Twierdziła, że na budowę tężni w Parku nie wydał zgody konserwator zabytków. Dziwna sprawa, gdyż na budowę toalety kontenerowej podobno wyraził zgodę. Potem zmieniła koncepcje i twierdziła, że jeszcze lepszym miejscem byłby dosłownie Seracz. Naszym zdaniem słowa Pani Budzichowskiej są niedopuszczalne, skandaliczne i nie do przyjęcia. Po naszym zwycięstwie okazuje się, że po raz kolejny powtarza tę informację do różnych dziennikarzy a Rzeczniczka Prasowa Urzędu Miasta Mława Magdalena Grzywacz w udzielonych wywiadach do mediów mówi jednak, że dobrym miejscem dla tężni solankowej byłby Park Miejski. Jak mówi Pismo Św. „Czy królestwo wewnętrznie skłócone może się ostać”? W Ratuszu jest jeden szef czy powstała jakaś dwuwładza? A może już każdy sobie rzepkę skrobie? 

Jeśli Pan burmistrz zrealizuje swoją obietnicę wyborczą sprzed 11 lat o tym, że w Seraczu będą pływać ryby no to jak najbardziej tężnie będą tam się dobrze sprawowały. Jednak póki co to w Seraczu zamiast ryb pływa co innego. Też duże i śliskie ale ryby raczej nie przypomina!

Pan Rakowski były burmistrz Mławy do pomysłu toalety parkowej dołączył również ścieżkę zdrowia z urządzeniami siłowymi. Przypominamy Panu Jerzemu Rakowskiemu, że jego m.in błędne podjęte decyzje dotyczące zamknięcia przejazdu na ulicy Kościuszki, doprowadziły do stworzenia nie tylko mini ale mega ścieżki zdrowia dla mieszkańców Zatorza! Teraz muszą chodzić nadkładając kilka kilometrów dziennie! Gratulujemy sukcesu!

Naszym zdaniem jedna z tężni musi powstać na Wólce obok Komory. Druga w centrum. Czy to będzie w Parku Miejskim czy na Placu 1 maja to kwestia jeszcze do przedyskutowania. 

Co Panowie myślicie na temat słów Pana burmistrza z konferencji, że parafie mławskie nie powinny się włączać do promocji Budżetu Obywatelskiego?

Pan burmistrz chyba zapomniał jak sam występował przed wyborami samorządowymi 3 lata temu i przemawiał w kościołach na co jest materiał zdjęciowy. Czyli mamy rozumieć, że jeśli sam wykorzystuje w jakiś sposób kościół do swoich celów to jest dobrze ale kiedy kościół zaczyna sam wspierać inicjatywy innych Mławian to już niedobrze? Jeśli Pan burmistrz chce wydawać polecenia księżom no to raczej minął się z powołaniem. Ostatnio obserwujemy sporo wolnych wakatów w diecezjach. Może stanowisko biskupa by go satysfakcjonowało? Może Panu burmistrzowi marzy się obsadzanie etatów w kościele? 

Parafie jak najbardziej to miejsce do wspierania inicjatyw obywatelskich. Kościół nie powinien dbać tylko o sferę duchową ale również i o fizyczną i za to jeszcze raz dziękujemy Proboszczom mławskich parafii. „W zdrowym ciele zdrowy duch”!

Jak Panowie oceniacie proces liczenia i weryfikacji głosów?

Przede wszystkim urna podczas głosowania powinna być zapieczętowana przez pomysłodawców oraz Urząd Miasta Mława… czego nie zrobiono! Kolejna kwestia dotyczy procedury liczenia głosów po otwarciu urny. Zliczono tylko ogólna liczbę kart bez podania liczby kart na poszczególne projekty. Co w samo w sobie wzbudza już poważne wątpliwości co do transparentności liczenia zebranych głosów! Czy wyobrażacie sobie Państwo, że np. w wyborach samorządowych komisje wyborcze zliczają tylko ogólną liczbę kart, a po miesiącu dopiero podają wyniki? Czy przy takiej liczbie urzędników, stażystów weryfikacja kart powinna trwać aż miesiąc? Średnio rozgarnięty stażysta zrobił by to w 4-5 dni!

Jakie zmiany Panowie by wprowadzili w regulaminie Mławskiego Budżetu Obywatelskiego?

Zacznijmy od wymaganego podawania numeru PESEL. Przecież Państwo dobrze wiecie, że to są dane wrażliwe. Ten czynnik wpłynął na frekwencję budżetu obywatelskiego. Proponujemy, dodanie alternatywnie numeru Karty Mławiaka zamiast numeru PESEL. Z tego co wiemy Kartę Mławiaka posiada ponad 11 tysięcy osób. Skrócenie czasu głosowania o połowę czyli na 15 dni. Kampania była zbyt długa. Kolejna kwestia to zabezpieczanie urny i liczenie zaraz po otwarciu. Weryfikacja kart max. do 10 dni! 

Czy tężnie staną się znaną wizytówką miasta?

Jesteśmy o tym przekonani, że tak! Jeśli hasło Kierunek Mława ma być przekonujące to burmistrz powinien postawić tężnie nie tylko za 300 tysięcy ale np. za 1,5 miliona złotych. Czy macie świadomość Państwo ile osób choruje w Mławie na tarczycę? Ile na płuca, oskrzela itp. schorzenia? Oni wszyscy na nas głosowali. Czekali na taki prospołeczny projekt! 

Czego życzycie Państwo mieszkańcom Mławy?

Po pierwsze zdrowia! Cierpliwości bo mamy dużo pomysłów (śmiech). Z tego co wiemy urzędnicy z Ratusza już cierpliwość po naszym zwycięstwie stracili. Oczywiście dziękujemy tym urzędnikom którzy na nas głosowali. Dziękujemy nauczycielom z wszystkich szkół którzy na nas oddali głosy. Nie zapominamy również o mławskiej służbie zdrowia, która też nas swoimi głosami wsparła! Mocne poparcie również otrzymaliśmy od Seniorów. Życzymy im wszystkim, wszystkiego najlepszego.

Wyniki:

W terminie przewidzianym na głosowanie, od 16 sierpnia do 15 września br. wpłynęły 3704 formularze do głosowania. W wyniku analizy formalnej ankiet Zespół Weryfikacyjny stwierdził, że około 7 % spośród głosujących oddało głosy nieważne. Powodem nieważności głosów były: nieprawidłowy PESEL, brak wyboru projektu, brak podpisu, brak podpisu opiekuna w przypadku osób w wieku poniżej 18 lat, wybór więcej niż 1 projektu, głosy podwójne.

Pozostałe głosy w ilości 3450 rozłożyły się w następujący sposób:

Projekt nr 1 – Mławskie Mini Tężnie Solankowe – w obronie naszego zdrowia – 2149 głosów;

Projekt nr 2 – Modernizacja kortów tenisowych na stadionie miejskim w Mławie przy ul. Kopernika 38 – 863 głosy;

Projekt nr 3 – Młyn – Twoje eko miejsce z młodzieńczych lat (zagospodarowanie terenu wraz z budową nawierzchni i skweru przy ul. Mickiewicza) – 4 głosy;

Projekt nr 4 – Śródmiejskie wyspy rekreacji i odpoczynku – ścieżki zdrowia wraz z toaletą parkową – 434 głosów.

Projekt Mławskie Mini Tężnie Solankowe – w obronie naszego zdrowia, który uzyskał 58% wszystkich oddanych głosów, ma na celu budowę mini tężni solankowych wraz z zagospodarowaniem terenu. Wnioskodawca w opisie projektu podał, że mini tężnia składa się z drewnianej konstrukcji o obwodzie do 35 metrów, zbiornika na solankę, pomp, zaworów sterujących, rur, iluminacji, w otoczeniu aerozolu bogatego w mikroelementy. Solanka jest naturalnym surowcem posiadającym właściwości lecznicze. Tężnie zostaną usytuowane z dwóch lokalizacjach na działkach miejskich po konsultacjach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Szacunkowy koszt realizacji to 253 000 zł.

Drugi w kolejności z projektów to Modernizacja kortów tenisowych na stadionie miejskim w Mławie przy ul. Kopernika 38 (23 % oddanych głosów), przewiduje zerwanie istniejącej nawierzchni i położenie na niej nowej syntetycznej (np. akrylowej), w miejsce starych ścianek sugeruje się postawienie nowych, które umożliwią prowadzenie zajęć. Odbiorcami zadania będą zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli mieszkańcy. Szacunkowy koszt realizacji – 300 000 zł

Trzeci projekt, pod względem ilości oddanych głosów to Śródmiejskie wyspy rekreacji i odpoczynku – ścieżki zdrowia wraz z toaletą parkową (12% oddanych głosów), przewiduje wybudowanie 3 miejsc rekreacji i odpoczynku na powietrzu w śródmieściu – przy ul. Płockiej, u zbiegu ulic Płocka i Zduńska, ul. Chrobrego oraz kontenerowej toalety w parku miejskim. Kompleks ma być rozproszoną osiedlową siłownią. Przewiduje się zamontowanie w trzech lokalizacjach do 5 różnych urządzeń do ćwiczeń fitness, co będzie zachęcało do spaceru, tworząc mini ścieżkę zdrowia. Na każdej wyspie znajdzie się również strefa odpoczynku z ławkami do posiedzenia. Szacunkowy koszt realizacji – 300 000 zł

Ostatni projekt – Młyn – Twoje eko miejsce z młodzieńczych lat (zagospodarowanie terenu wraz z budową nawierzchni i skweru przy ul. Mickiewicza) dotyczył zagospodarowania miejsca przy ul. Mickiewicza, na Osiedlu Wólka w pobliżu byłego młyna. Na spotkaniu, w trakcie którego autorzy projektów omawiali projekty zakwalifikowane do Mławskiego Budżetu Obywatelskiego wnioskodawczyni poinformowała, że rezygnuje z promocji swojego projektu.

Budżet Obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta na wskazane przez mieszkańców projekty. Konsultacje w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu na projekty zgłaszane przez mieszkańców przeprowadzane były po raz trzeci. Zadanie inwestycyjne, które zdobyło najwięcej głosów zostanie zaplanowane przez burmistrza do realizacji w projekcie Budżetu Miasta Mława na 2018

Źródło:własne/UMM

Wydawca oraz Redaktor portalu MlawaInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karna lub cywilna

2 Komentarze

 • Odpowiedz
  Alicja
  14 października 2017

  Wywiad świetny.
  Gratulacje.
  Szkoda, że nikt nic nie mówi o wygranym projekcie w ubiegłym roku. Z tego co obserwuję, to jeśli o czymś się milczy, to znaczy, że tego nie ma. Mamy połowę października i nic się nie dzieje. Ratusz milczy, pomysłodawcy też. Ludzie stracą zapał do wypełniania ankiet, jeżeli tak się będzie działo. Jak widać budżet obywatelski jest dla burmistrza i całego ratusza czymś co można olać, czyli wolę mieszkańców ma się gdzieś, a pamiętam słowa burmistrza „ja się wsłuchuję w głosy mieszkańców” – co z tego, że się Pan wsłuchuje w głosy mieszkańców, jak one jednym uchem wpadają, a drugim uciekają. Z Pana poczynań widać jasno, że z mieszkańcami w ogóle się Pan nie liczy.
  A’ propos obecnego projektu – nie dajcie się wmanewrować w Plac 1-Maja. Tam nic się nie utrzyma, jest to takie za.pie, że szkoda trudu i kasy.

 • Odpowiedz
  Super
  13 października 2017

  Mistrzowski wywiad. Takiego wywiadu od lat nie bylo w Mławie.
  Gratuluje Zwyciezcom.