Udostępniamy Państwu formularz do głosowania w konsultacjach w sprawie Mławskiego Budżetu Obywatelskiego. Rozpoczynamy głosowanie na wybrane projekty. Przypominamy, że każdy mieszkaniec naszego miasta może oddać tylko jeden głos na wybrany projekt.

Prosimy o wydruk karty (dwustronnie)

Głosowanie potrwa do 15 września 2017 r. Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Miasta Mława, który ukończył 16 lat. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, wymagany jest podpis opiekuna prawnego. Przez prawidłowo oddany głos rozumie się wybór jednego projektu z listy dostępnej na formularzu zgłoszeniowym poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybieram”, wpisanie czytelnie swojego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL oraz podpisanie zawartego w formularzu oświadczenia.

Tak wypełniony formularz prosimy wrzucić do urny umieszczonej w holu wejściowym na parterze Urzędu Miasta Mława.

Głos będzie uznany za nieważny, jeśli zajdzie co najmniej jedna z poniższych okoliczności: na karcie nie wybrano żadnego projektu lub wybrano więcej niż jeden projekt, mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu, bądź dane osobowe wpisane na karcie są nieczytelne.

Posłuchaj wypowiedzi mieszkańców innych miejscowości na temat tężni solankowych! Mława drugim Ciechocinkiem?

1. Mławskie Tężnie Solankowe – w obronie naszego zdrowia

Projekt ma na celu budowę tężni solankowych wraz z zagospodarowaniem terenu. Solanka jest naturalnym surowcem posiadającym właściwości lecznicze. Tężnia składa się z drewnianej konstrukcji wyłożonej witkami brzozy lub tarniny w otoczeniu aerozolu bogatego w mikroelementy. Tężnie zostaną usytuowane w dwóch lokalizacjach na działkach miejskich po konsultacjach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Obecnie zaproponowane miejsca to:

1.Centrum – Plac 1 Maja (obok MOPS-u)

2.Wólka – przy skwerze parkowym na ul. Dworcowej

Inne możliwe lokalizacje poza Placem 1 maja to Park Miejski oraz MOSiR itp. 

Pomysł wspiera portal MlawaInfo.pl

Szacunkowy koszt realizacji – 253 000 zł

Włodarze innych miejscowości wiedzą co dla ich mieszkańców jest dobre! Posłuchaj wypowiedzi Pani Burmistrz z Radlina.

Tłumy mieszkańców i turystów przy tężni solankowej w Dębowcu

2. Modernizacja kortów tenisowych na stadionie miejskim w Mławie przy ul. Kopernika 38

Modernizacja kortów na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wpisuje się z strategię działań budowy sportowych miejsc. W ramach realizacji przewiduje się zerwanie istniejącej nawierzchni i położenie na niej nowej syntetycznej (np. akrylowej), w miejsce starych ścianek sugeruje się postawienie nowych, które umożliwią prowadzenie zajęć. Odbiorcami zadania będą zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli mieszkańcy. Szacunkowy koszt realizacji – 300 000 zł

3. Projekt „Młyn – Twoje eko miejsce z młodzieńczych lat (zagospodarowanie terenu wraz z budową nawierzchni i skweru przy ul. Mickiewicza). Projekt złożyła Pani Marta Obrębska. Na spotkaniu promocyjnym poinformowała, że wycofuje go, by wesprzeć wcześniejszy projekt Wólki – tężnie solankowe Pana Kamila Przybyszewskiego.

4. Śródmiejskie wyspy rekreacji i odpoczynku – ścieżki zdrowia wraz z toaletą parkową

Projekt przewiduje wybudowanie 3 miejsc rekreacji i odpoczynku na powietrzu w śródmieściu – przy ul. Płockiej, u zbiegu ulic Płocka i Zduńska, ul. Chrobrego oraz kontenerowej toalety w parku miejskim. Kompleks ma być rozproszoną osiedlową siłownią. Przewiduje się zamontowanie w trzech lokalizacjach do 5 różnych urządzeń do ćwiczeń fitness, co będzie zachęcało do spaceru, tworząc miniścieżkę zdrowia. Na każdej wyspie znajdzie się również strefa odpoczynku z ławkami do posiedzenia. Szacunkowy koszt realizacji – 300 000 zł

Źródło:UMM/własne

Wydawca oraz Redaktor portalu MlawaInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karna lub cywilna

Brak komentarzy