Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki oraz Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty zainaugurowali dziś cykl spotkań z samorządowcami.

W Płońsku spotkali się przedstawiciele gmin i powiatów regionu ciechanowskiego, płockiego i powiatu sochaczewskiego. Podczas spotkania omówiono planowane zmiany, które wprowadzi reforma edukacji.

Reforma systemu oświaty jest niezbędna do tego, by dostosować ofertę edukacyjną do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz podnieść poziom kształcenia młodych Polaków. Młodzi ludzie muszą mieć zapewnioną możliwość wyboru szkół i profilów kształcenia odpowiadających ich zainteresowaniom oraz predyspozycjom. To w dużej mierze zwiększa szanse osób kończących edukację na znalezienie oczekiwanej pracy. Zaproponowane zmiany w systemie edukacji od początku prac nad projektem ustawy są konsultowane z nauczycielami, rodzicami i samorządowcami. Reforma ma służyć uczniom oraz społeczeństwu i gospodarce w perspektywie wieloletniej – powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.
Ministerstwo Edukacji uruchomiło stronę internetową dedykowaną reformie edukacji –  www.reformaedukacji.men.gov.pl. Zarówno rodzice, nauczyciele oraz samorządowcy znajdą na niej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące reformy. Mazowiecki Urząd Wojewódzki zaplanował pięć spotkań z samorządowcami dotyczących reformy systemu edukacji. Konsultacje w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Płońsku są pierwsze. Kolejne odbędą się na terenie delegatur Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w Warszawie. Wezmą w nich udział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki oraz Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

W październiku Kuratorium Oświaty w Warszawie zorganizowało sześć spotkań z dyrektorami samodzielnych gimnazjów, w tym z rejonu Płocka i Ciechanowa. Łącznie uczestniczyło w nich ponad 300 dyrektorów. W listopadzie przedstawiciele kuratorium spotykają się także z nauczycielami samodzielnych gimnazjów rejonu płockiego i ciechanowskiego. Ponadto zaplanowano 74 spotkania informacyjne z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami w całym województwie mazowieckim. Konsultacje te rozpoczęły się 18 listopada i potrwają do 16 grudnia. Kuratorium uruchomiło także punkty konsultacyjne dla gmin i powiatów. Samorządowcy z rejonu płockiego mogą skontaktować się z pracownikami kuratorium drogą mailową dobraszkola.plock@kuratorium.waw.pl lub telefonicznie (24) 262 64 50, a z rejonu Ciechanowa pod adresem dobraszkola.ciechanow@kuratorium.waw.pl lub numerem telefonu (23) 672 44 71.

Chcemy dotrzeć z informacją o założeniach reformy edukacji do jak największej liczby zainteresowanych osób. Dlatego spotkania odbywają się także w poszczególnych powiatach, gdyż tam możemy pomagać w rozwiązywaniu lokalnych problemów.  Będziemy odpowiadać również na indywidualne  zaproszenia szkół i samorządów – powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

8 listopada 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Zostały one przekazane do dalszych prac w parlamencie. Nowe ustawy przewidują modyfikację ustroju szkolnego oraz organizacji szkół i placówek oświatowych. Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Obecny system składa się z 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego,  4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej. Zgodnie z projektami ustaw docelowa struktura szkolnictwa obejmować będzie:

  • 8-letnią szkołę podstawową
  • 4-letnie liceum ogólnokształcące
  • 5-letnie technikum
  • 3-letnią branżową szkołę I stopnia
  • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy
  • 2-letnią branżową szkołę II stopnia
  • szkołę policealną

Ten model oznacza stworzenie spójnej i drożnej struktury organizacji szkół oraz wydłużenie okresu kształcenia i wychowania w jednej szkole i w tej samej grupie rówieśniczej. Rozwiązania te ograniczą konieczność częstej adaptacji uczniów do nowych warunków uczenia się (zmiana szkoły i grupy rówieśniczej) oraz będą sprzyjać uzyskiwaniu lepszych efektów kształcenia.

Źródło: Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Wydawca oraz Redaktor portalu MlawaInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karna lub cywilna

Brak komentarzy