15 października 2015 r. (czwartek) obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Mediacji. W Polsce, w ramach tych obchodów, w Tygodniu Mediacji (12-17 października) w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, prokuraturach, jednostkach Policji będą pełnione dyżury prawników i mediatorów, organizowane szkolenia, konferencje, nt. mediacji w sprawach karnych i cywilnych. Inicjatywy te są skierowane do społeczeństwa – tych wszystkich, którzy prowadzą sprawy sądowe, którzy chcą zostać mediatorami, jak też tych, którzy interesują się prawem.

W Tygodniu Mediacji w każdej siedzibie Sądu Rejonowego w okręgu płockim (Płock, Sierpc, Gostynin, Ciechanów, Płońsk, Mława, Sochaczew, Żyrardów) będą dyżurować mediatorzy, kuratorzy, sędziowie. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych sądów.

Mławska policja, sąd oraz prokuratura, w dniach 12-16 października 2015 r., przyłączają się do akcji pn. „Tydzień Mediacji”, organizowanej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji. Przedsięwzięcie promuje mediację w procesie karnym.

W ciągu „Tygodnia Mediacji” mławscy policjanci wydziału kryminalnego, udzielać będą informacji na temat idei i uregulowań prawnych w ugodowym rozwiązywaniu konfliktów. Tydzień Mediacji ma na celu wzmocnienie roli i promowanie mediacji, a przede wszystkim informowania społeczeństwa o jej zasadach i korzyściach płynących z tej formy rozwiązywania konfliktów. Wszystko po to, by jak najwięcej osób zdało sobie sprawę z tego, że nie wszystkie sprawy muszą kończyć się w sądzie.

Osoby zainteresowane rozwiązaniem konfliktów na drodze mediacji bądź uzyskaniem szczegółowych informacji proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 23 654 72 27 (Wydział Kryminalny KPP Mława)

Mediacja jest jedną z form rozstrzygania i rozwiązywania sytuacji konfliktowej, wynikającej z naruszenia prawa. Celem mediacji jest doprowadzenie do spotkania osób zaangażowanych w konflikt w obecności osoby trzeciej (mediatora), której zadaniem jest pomoc w tworzeniu klimatu sprzyjającego szukaniu rozwiązań i współpracy. Spór rozwiązują sami zainteresowani. Mediator jedynie ułatwia im rozmowę, zadając pytania, łagodzi napięcia.

Spotkania mediacyjne odbywają się poza sądem, w neutralnym dla stron miejscu. Wypowiedzi uczestników nie są zapisywane, nagrywane – objęte są tajemnicą. Mediator sporządza tylko końcowy protokół informujący o zawartej bądź nie ugodzie. Jeśli strony porozumieją się – to warunki ugody są wpisane do tego protokołu. W sprawach cywilnych (rozumianych szeroko jako prowadzonych wg procedury cywilnej, a więc: gospodarczych, ze stosunku pracy, rodzinnych, nieletnich) – ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, jest tytułem egzekucyjnym. Nie ma potrzeby toczyć długich procesów sądowych – bo ugoda prowadzi do szybkiego zaspokojenia roszczeń majątkowych.

W sprawach karnych, wykroczeniowych i nieletnich sprawców czynów karalnych celem mediacji jest przede wszystkim naprawienie wyrządzonych czynem szkód materialnych i moralnych (tzw. sprawiedliwość naprawcza). Spotkanie ze sprawcą, w obecności bezstronnego mediatora pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie uczuć, oczekiwań, potrzeb. Sprawca z kolei ma szansę na przyjęcie odpowiedzialności za skutki swego czynu, przeproszenie i podjęcie starań w kierunku naprawienia szkody, zadośćuczynienia wyrządzonej krzywdy. Strony mogą uzgodnić wysokość roszczenia, sposób naprawienia szkody. Zawartą przez nich ugodę mediator przekazuje prokuratorowi (jeśli sprawa jest na etapie postępowania przygotowawczego) lub sądowi (po wniesieniu aktu oskarżenia).

Pozytywny wynik mediacji karnej sąd uwzględnia przy wymiarze kary na korzyść oskarżonego.

Mediację można stosować również w postępowaniu wykonawczym, np. naprawienie szkody może pozytywnie wpływać na decyzję o przedterminowym warunkowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.

Koszty mediacji w sprawach karnych i wykroczeniowych ponosi Skarb Państwa. W sprawach cywilnych, przy pozytywnym wyniku, strony będą mogły ubiegać się o zwolnienie od kosztów mediacji – obecnie mediacja znacznie ogranicza koszty sądowe, a więc też jest bardzo opłacalna dla stron.

Prezes Sądu Okręgowego w Płocku, tak jak każdy inny w Polsce, prowadzi wykaz mediatorów. Strony mogą wybrać mediatora z dowolnego wykazu i wskazać go sądowi, wnioskując o skierowanie sprawy do mediacji.

Zapraszam Państwa do odwiedzenia strony internetowej Sądu Okręgowego w Płocku (www.plock.so.gov.pl – zakładka: mediacje) i Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje).

Z poważaniem

SSO Halina Mieszkowicz

Koordynator ds. mediacji

Wydawca oraz Redaktor portalu MlawaInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karna lub cywilna

Brak komentarzy