Redukcja zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych, poprawa jakości gleby i wody pitnej a przede wszystkim większa liczba mieszkańców w sieci kanalizacyjnej, takie m.in. cele postawiała sobie gmina Grudusk przystępując do realizacji projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na swoim terenie.

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego ta inwestycja otrzyma unijne dofinansowanie. Umowę w tej sprawie podpisali dziś marszałek Adam Struzik i wójt Gruduska Jacek Oglęcki.

Gmina Grudusk otrzyma unijne wsparcie w wysokości 734 tys. zł. na wykonaną już przez siebie inwestycję – budowy stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacyjnej. Całkowita wartości inwestycji to 4 mln zł.

Nowa stacja uzdatniania wody w Grudusku wraz z dwoma zbiorniki retencyjnymi została zbudowana w 2010 r., w tym czasie zmodernizowano również dwie studnie głębinowe. Do stacji prowadzi bezpośredni zjazd z drogi wojewódzkiej nr 544, wykonany również w ramach tego projektu.

W ramach inwestycji wybudowane sieci kanalizacyjne w Grudusku i na terenie gminy. Z Gruduska kanalizacja została poprowadzona do Kołak Małych i Kołak Dużych, w których wybudowano przepompownie ścieków. W tych miejscowościach powstały także nowoczesne przydomowe oczyszczalnie (po 2 w każdej). W sumie do sieci kanalizacyjnej zostały przyłączone 43 domostwa. Kolejna nić sieci została zbudowana w stronę Sokołowa i w samej miejscowości, łącznie wykonano 18 przyłączy. W samym Grudusku do kanalizacji podłączona została strefa produkcyjno-usługowo-handlowa z budynkami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej i Konopnickiej.

W ramach inwestycji wykonano m.in. 14 przyłączy kanalizacji sanitarnej i 4 przepompownie ścieków. Ta sieć ma długość prawie 7 tys. metrów.

Po zakończeniu projektu (wrzesień 2014 r.) ponad połowa mieszkańców (ok. 2 tys.) gminy Grudusk ma kanalizację. W sumie do sieci przyłączonych jest ok. 459 gospodarstw. Łączna długość sieci kanalizacyjnej to ponad 25 km. Na terenie gminy funkcjonuje 9 pompowni ścieków, w tym 6 w samym Grudusku. W 2014 r. 29 gospodarstw korzystało z szamb przydomowych lub oczyszczalni przyzagrodowych. 

Dotychczas na Mazowszu dzięki środkom unijnym z RPO WM i PROW powstało ok. 1290 km sieci wodociągowej i 1490 km sieci kanalizacyjnej.

Tytuł projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Grudusk

Beneficjent: Gmina Grudusk           

Wartość projektu: 4 022 389,16 zł                      

Kwota dofinansowania: 734 711,67 zł

Działanie: 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa             

                                                 

Wydawca oraz Redaktor portalu MlawaInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karna lub cywilna

Brak komentarzy