22 września podczas celebrowanej Mszy św. o godz. 12.00, przez Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego, odbędzie się kolejna jubileuszowa uroczystość  parafii MBKP w Mławie, podczas której zagoszczą m.in. prałaci i kanonicy Kapituły Katedralnej Płockiej, której prepozytem jest biskup Roman Marcinkowski.

Kapituła Katedralna Płocka przybywa odbyć tym razem swoją Jesienną Uroczystą Sesję w Mławie. Jest to pierwsze historyczne wydarzenie gościć Kapitułę Katedralną Płocką w uroczystych strojach chórowych, w jakich występuje zazwyczaj tylko w katedrze płockiej podczas uroczystych nabożeństw.

Podczas tej uroczystości będą też wręczane jubileuszowe medale naszym parafianom. Na uroczystość zostali zaproszeni także inni goście, proboszczowie mławscy, władze powiatu i władze miasta.

Kapituła katedralna i kapituły kolegiackie

a) kapituła katedralna w Płocku
Kolegium kapitulne w Płocku wykształciło się na przełomie XI i XII w. W połowie XII w. kapituła składała się prawdopodobnie już z 6 godności: prepozytura, scholasteria, kustodia, dziekania, archidiakonia, kantoria i 18 kanonii. Od początku XII w. utrwalił się system prebendalny. Do godności prałackich przybyły jeszcze prebendy: kanclerza, archidiakona dobrzyńskiego i archidiakona pułtuskiego. Liczba kanonikatów wzrastała w ciągu wieków i w połowie XVIII stulecia wynosiła 27. Za rządów diecezją biskupa Michała Jerzego Poniatowskiego w drugiej połowie XVIII w. nastąpiła częściowa ich redukcja. Kolejna miała miejsce 30 marca 1819 r. W jej wyniku pozostały w kapitule katedralnej w Płocku 4 prałatury: prepozyta, archidiakona płockiego, archidiakona pułtuskiego, kustosza oraz 8 kanonii. Taki stan utrzymał się do chwili obecnej z tym, że w 1903 r. nastąpiła zmiana nazwy prałatur na: prepozyta, archidiakona, dziekana i scholastyka.

b) kapituła kolegiacka w Pułtusku
Biskup Paweł Giżycki 5 lutego 1449 r. wydał dokument erygujący kapitułę kolegiacką w Pułtusku. W jej skład weszły 3 prałatury: prepozyt, archidiakon, dziekan oraz 10 kanonii. Pierwszym prepozytem został Paweł z Chociszewa, archidiakonem Tomasz z Książa, zaś dziekanem każdorazowy proboszcz pułtuski. Biskup Michał Jerzy Poniatowski wyjednał u Stolicy Apostolskiej ustanowienie w Pułtusku sufraganii. Miała być połączona z prepozyturą i posiadać jej uposażenie. W 1819 r. została zlikwidowana prepozytura, a na jej miejsce ustanowiono kustodię. Również liczba kanoników uległa zmniejszeniu z 10 do 6. Stan taki utrzymywał się prawie półtora wieku. Dopiero 31 października 1967 r., na prośbę biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego, prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński, mocą specjalnych uprawnień nadanych mu przez Stolicę Apostolską, podniósł liczbę prałatur do 4, kanonii zaś do 8 oraz wprowadził na nowo godność prepozyta, ubogacając ją tytułem infułata.

c) kapituła kolegiaty św. Michała w Płocku
W drugiej połowie XII w. druga żona Wojsława z odziedziczonych dóbr ufundowała kolegiatę pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z prałaturą prepozyta i 4 kanoniami. W 1731 r. kapituła została przeniesiona do kościoła parafialnego św. Bartłomieja, gdzie przetrwała do chwili kasaty, która nastąpiła w 1819 r.

Obecny skład kapituły katedralnej płockiej:
·         Prałaci:
bp Roman Adam Marcinkowski, prepozyt od 1990, w kapitule od 1986
ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Góralski, prałat archidiakon od 2012, w kapitule od 1984
ks. prał. mgr Marek Smogorzewski, prałat dziekan od 2012, w kapitule od 1996
ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski, prałat scholastyk od 2012, w kapitule od 2000
·         Kanonicy gremialni:
ks. prał. mgr Marek Makowski, od 2003; kustosz od 2005
ks. prał. mgr Kazimierz Dziadak, od 2003
ks. kan. dr Tomasz Kadziński, od 2005
ks. prał. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, od 2005
ks. prał. dr hab. Daniel Brzeziński, od 2005; sekretarz od 2008
ks. kan. dr Janusz Filarski, od 2006
ks. kan. dr Marek Zawadzki, od 2011, penitencjarz od 2011
ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski, od 2012
·         Kanonicy seniorzy:
ks. inf. Aleksander Pasternakiewicz, od 2005, w kapitule od 1994
ks. inf. dr Tadeusz Feliks Rutowski, od 2004, w kapitule od 1969
ks. prał. mgr Józef Śliwka, od 2005, w kapitule od 1970
ks. inf. Ireneusz Kaczorek, od 2012, w kapitule od 1984
·         Kanonicy honorowi:
ks. kan. dr Franciszek Kacprzycki, od 1976
ks. kan. mgr Tadeusz Eugeniusz Żebrowski, od 1978
ks. kan. dr Zdzisław Konarzewski, od 1978
ks. kan. Wojciech Borkowski (diec. łomżyńska), od 1979
ks. Infułat dr Kazimierz Piwowarski, od 1987
ks. prał. prof. dr hab. Czesław Rychlicki, od 1987
ks. kan. mgr Bronisław Gwiazda, od 1987
ks. kan. Stanisław Milewski (USA), od 1991
ks. kan. Władysław Ziemba (USA), od 1991
ks. kan. Wiesław Morawski, od 1994
ks. kan. dr Romuald Jaworski, od 1994
ks. kan. dr Andrzej Rojewski, od 1996
ks. kan. dr Stanisław Kulesza, od 1996
ks. prał. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, od 1996
ks. prał. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, od 1996
ks. kan. Antoni Kołodziejski, od 1996
ks. prał. dr Sławomir Nasiorowski, od 1996
ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski, od 1996
ks. kan. mgr Ryszard Kruszewski, od 1996
ks. prał. dr Jerzy Zając, od 1996
ks. prał. Janusz Mackiewicz, od 1996
ks. prał. prof. dr hab. Janusz Mariański, od 1998
ks. kan. dr Andrzej Józef Leleń, od 1998
ks. prał. Andrzej Tadeusz Kondracki, od 1999
ks. kan. mgr Ryszard Dybiński, od 1999
ks. kan. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski, od 2001
ks. kan. dr Bogdan Kazimierz Czupryn, od 2001
ks. kan. dr Dariusz Kisiel, od 2001
ks. kan. dr Wojciech Bytner, od 2003
ks. kan. dr Janusz Kochański, od 2003
ks. kan. mgr Stefan Jan Cegłowski, od 2005
ks. prał. dr Mirosław Kosek, od 2005
ks. kan. dr Bogusław Daniel Kwiatkowski, od 2005
ks. kan. dr Andrzej Krasiński, od 2006
ks. prał. Ugo Salvatori, od 2006 (diecezja – Rawenna-Cervia)
ks. kan. dr Dariusz Majewski, od 2011
ks. kan. Włodzimierz Kiliś, od 2011
ks. kan. dr Sławomir Zalewski, od 2011
ks. kan. mgr Roman Bagiński, od 2011
ks. kan. Jan Kozłowski, od 2012
ks. kan. Andrzej Milewski, od 2012
ks. kan. Piotr Grzywaczewski, od 2013

Źródło:Parafia MBKP/Diecezja płocka/

Wydawca oraz Redaktor portalu MlawaInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karna lub cywilna

Brak komentarzy