4 czerwca 2013 r. przypada 300 rocznica konsekracji kościoła Świętej Trójcy. W związku z tą rocznicą ogłaszamy konkurs literacki i plastyczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych pod tytułem: Kościół Świętej Trójcy w Mławie w moim życiu. Najlepsze prace będą nagrodzone i opublikowane. Zachęcamy do wzięcia udziału w tych konkursach.

Cele konkursu plastycznego:

  • pobudzanie kreatywności plastycznej, talentów i pasji twórczych wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych w Mławie,
  • popularyzowanie kościoła pomagającego kreować ważne wartości religijne i moralne,
  • pobudzenie do przemyśleń na temat istoty kościoła jako instytucji i duchowej zbiorowości miłującej Boga.

Adresaci – konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w Mławie.

Zasady uczestnictwa

Prace plastyczne wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2013 roku do kancelarii parafialnej (ul. Stary Rynek w Mławie) za pośrednictwem katechetów szkolnych.

Do pracy należy dołączyć informację zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, klasa, szkoła, adres zamieszkania, numer telefonu, adres i numer telefonu szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna ucznia).

Wyłonienie laureata

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród dla autorów najlepszych prac organizator poinformuje telefonicznie. Informacje będzie można uzyskać również na stronie internetowej parafii – www.mlawatrojca.plock.opoka.org.pl

Organizator konkursu – proboszcz parafii św. Stanisława BM w Mławie

Cele konkursu literackiego:

  • zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności
  • popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży
  • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni

Adresaci konkursu – uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dorośli oceniani w trzech kategoriach wiekowych:

– młodzież gimnazjalna

– młodzież licealna

– dorośli

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres Kancelarii Parafialnej ul. Stary Rynek w Mławie pracy napisanej w dowolnej formie i dotąd niepublikowanej.

Praca zgłoszona na konkurs nie może przekraczać 2. stron formatu A4 czcionką Times New Roman 12. Do pracy należy dołączyć informację zawierającą dane osobowe (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu, adres i numer telefonu szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna ucznia).

Termin składania prac – do 30 marca 2013 r. w Kancelarii Parafialnej z dopiskiem „Konkurs Literacki”.

Kryteria oceniania

  • twórczy charakter utworu
  • poprawność stylistyczna i językowa – poziom literacki pracy
  • samodzielność i oryginalność
  • ogólna estetyka pracy

Wyłonienie laureata

Prace oceni komisja powołana przez Proboszcza Parafii św. Stanisława BM. Organizator nie zwraca prac i zastrzega sobie prawo do wykorzystania ich, np. w celu publikacji.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora, a pozostali – dyplomy uczestnictwa. O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator poinformuje telefonicznie. Informacje będzie można uzyskać również na stronie internetowej parafii mlawatrojca.plock.opoka.org.pl

Wydawca oraz Redaktor portalu MlawaInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karna lub cywilna

Brak komentarzy