Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął konkurs ofert złożonych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Spośród  274 ofert złożonych przez jednostki  samorządy terytorialnego, do otrzymania dotacji w ramach Programu zakwalifikowanych zostało 220 jednostek, których oferty spełniły formalne i merytoryczne warunki konkursu. Wśród jednostek, które otrzymają dotację jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.

Oferta PCPR dotyczy zatrudnienia 2 osób na stanowiskach – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w okresie 02.05-31.12.2012r. Kwota dotacji wynosi 20.160,00zł, co stanowi 70% całkowitej wartości zadania. PCPR zapewnia 30% w ramach wkładu własnego.

Praca koordynatorów odbywać się będzie w systemie zadaniowym. Do zadań koordynatorów należy:

1)udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

2)przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;

3)pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

4)zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej  i rehabilitacyjnej;

5)zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

6)udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

7)przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Źródło: Starostwo

Wydawca oraz Redaktor portalu MlawaInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karna lub cywilna

Brak komentarzy